joi, 14 august 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3008 ha
Intravilan: 1561 ha
Extravilan: 1646 ha
Populatie: 64845
Gospodarii: 26538
Nr. locuinte: 25799
Nr. gradinite: 12
Nr. scoli: 9
Nr. licee: 8
Nr. universitati: 2
Asezarea geografica:
Municipiul Roman este situat la marginea Podişului Moldovenesc, la confluenţa râurilor Moldova şi Siret, pe artera principală de circulaţie a Moldovei, atât feroviar, ca parte a rutei Bucureşti - Suceava - Cernăuţi - Varşovia, cât şi a şoselei de interes european E85, care leagă Polonia şi Ucraina, prin România, de Bulgaria, Turcia, Grecia şi Orientul Apropiat.
Coordonatele geografice sunt de 46°55' latitudine nordică şi 26°55' longitudine estică.
Municipiul Roman se află la o distanţă de 325 km faţă de Bucureşti, 40 km de Bacău, 81 km de Iaşi, 47 km de Piatra Neamţ, 101 km de Suceava şi la 90 km de Vaslui.
Municipiul Roman este situat în judeţul Neamţ care face parte din Regiunea de Dezvoltare nord - est.
Scurt istoric:
Ţinutul Romanului reprezintă o adevărată comoară de relicve istorice care dovedesc importanţa acestui centru al Moldovei, vestigii din diferite timpuri (paleolitic, neolitic, etc.) atestând existenţa de milenii a unor aşezări în zonă încă din Epoca Bronzului.
Prima menţiune documentară o aflăm dintr-o "listă a oraşelor ruseşti îndepărtate şi apropiate" alcătuită între 1388 - 1391 iar primul document local care aminteşte de Roman este Uricul din 30 martie 1392. Numele oraşului a fost preluat de la domnul Moldovei Roman I Muşat, considerat întemeietorul oraşului.
Oraşul Roman este unul din puţinele oraşe din Moldova care se poate mândri cu existenţa a două cetăţi: Cetatea Muşatinilor, cea mai sudică fortificaţie moldovenească de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi Cetatea Nouă a Romanului construită de Ştefan cel Mare (domn al Moldovei în perioada 1457 - 1504) la locul de confluenţă a râurilor Moldova şi Siret.
Între secolele XV – XVI, oraşul era cunoscut sub numele de "Târgul de Jos", el fiind şi reşedinţa "Ţării de Jos". Tot atunci, Episcopia din Roman devine o a doua mitropolie a "Ţării de Jos". În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Romanul ocupa primele locuri în ceea ce priveşte numărul de negustori.
În 1834 oraşul devine capitala judeţului Roman. În anul 1845, Romanul figura printre primele 5 oraşe importante ale Moldovei. Unirea Principatelor Române a imprimat oraşului o activitate febrilă, Romanul fiind un puternic centru unionist. Oraşul şi judeţul Roman au adus o contribuţie însemnată la războiul pentru independenţă din 1877 - 1878.
În preajma Primului Război Mondial s-a înfiinţat un atelier pentru reparaţii cu caracter militar, transformat ulterior în Arsenalul Armatei.
Activitati specifice zonei:
Principala bogăţie
Condiţiile ecologice variate, determinate de confluenţa râurilor Moldova şi Siret, au permis identificarea a peste 500 de specii de plante spontane. Vegetaţia caracteristică Municipiului Roman este cea de luncă şi de pajişti. Latitudinal, vatra oraşului este situată în subzona pădurilor de stejari mezofili, iar altitudinal, este încadrată de areal de pădure.
În domeniul faunei se remarcă mistreţul care încă din secolul al XIV-lea figura pe sigiliul oraşului şi bizonul, pătruns dinspre Basarabia, după anul 1954. Dintre mamifere, vulpea, bursucul, iepurele cunosc o largă răspândire. De asemenea, se observă diferite specii de stârci, raţe sălbatice, lişiţe şi alte păsări acvatice sau răpitoare. În cele două râuri, precum şi în iazurile şi bălţile din apropiere trăiesc un număr mare de specii de peşti, îndeosebi cleanul, mreana şi ştiuca.
Particularităţi ale municipiului;
Multe personalităţi ale evului mediu românesc sau ale epocii moderne s-au născut, au trăit sau doar au poposit pentru o vreme la Roman.
Marele cronicar Miron Costin, care avea o moşie în apropierea oraşului, a trăit şi a sfârşit tragic în Roman, bustul său fiind amplasat în faţa Hotelului Roman chiar pe locul în care - în anul 1691 - acesta a fost decapitat.
Cel mai de seamă cărturar şi ierarh al Romanului medieval a fost Melchisedec Ştefănescu, episcop al Romanului şi Huşilor între anii 1879 şi 1892.
În plin centru al oraşului se află fosta Şcoală de Muzică şi casa celui ce a fost dirijorul Sergiu Celibidache Sănătate
În Municipiul Roman funcţionează Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, 18 cabinete medicale clinice - ambulatoriu de specialitate, 2 centre medicale de îngrijiri la domiciliu, 8 cabinete medicale paraclinice, 2 laboratoare de tehnică dentară, 32 de cabinete medicale de medicină de familie, 23 de cabinete stomatologice şi 32 de farmacii.
Servicii Sociale
Autorităţile publice locale creează condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale prin structuri specializate concretizate în Direcţia de Asistenţă Socială care realizează la nivel local măsuri de asistenţă socială în domeniul protecţiei sociale: Autoritatea Tutelară, Compartimentul Prestaţii Sociale, Compartimentul Alocaţii, Casa Pâinii - cantina de ajutor social, Casa Speranţei - adăpost în regim de urgenţă pentru persoanele aflate in situaţie de dificultate, victime ale violenţei familiale, etc.; Casa Vârstnicului - centru de zi, activitate de loisir pentru pensionari; Centrul Municipal de Acţiune Socială pentru Bătrâni - activităţi de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate in situaţie de criză, maternaj, Casa Copilului - centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc social, Casa Bunicilor - activităţi de îngrijire a persoanelor vârstnice.
Relaţii de colaborare şi înfrăţire
Oraşul Cortona - Italia
În urma unor contacte repetate şi a unei documentări susţinute, Primarul Municipiului Roman, Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu a găsit o oportunitate de a realiza înfrăţirea urbei romaşcane cu localitatea Cortona din Republica Italiană.
După obţinerea avizului favorabil de la Ministerul de Externe al României, a avut loc o întâlnire oficială a primarilor celor două comunităţi în Italia, la Cortona, urmare a invitaţiei oficiale transmise de către domnul Andreea Vignini, Primarul oraşului Cortona. Cu acest prilej, în data de 4 octombrie 2009, într-un cadru festiv deosebit asigurat de către partea italiană, a fost semnat un Pact de Amiciţie - preambul al unei Înţelegeri de Cooperare.
La invitaţia domnului Primar Laurenţiu Dan Leoreanu, o delegaţie din Cortona – Italia, oraş cu care municipiul Roman a semnat un Pact de Amiciţie - preambul al unei Înţelegeri de Cooperare, a fost prezentă la manifestările prilejuite de Zilele Municipiului Roman - ediţia I, oferind astfel posibilitatea cunoaşterii şi aprecierii diferitelor realităţi şi tradiţii populare, iniţiind stabilirea unor raporturi reciproce astfel încât comunităţile noastre să se cunoască mai bine.
Oraşul Tielt - Belgia
La invitaţia domnului Primar Laurenţiu Dan Leoreanu, o delegaţie din Tielt - Belgia, oraş cu care municipiul Roman a semnat la 16 februarie 2010 un Pact de amiciţie, a fost prezentă la manifestările prilejuite de Zilele Municipiului Roman - ediţia a II-a, oferind astfel posibilitatea cunoaşterii şi aprecierii diferitelor realităţi şi tradiţii populare, iniţiind stabilirea unor raporturi reciproce şi invitând totodată comunităţile să dea viaţă unor modalităţi de comunicare, de schimb şi sensibilizare.
Oraşul Grugliasco - Italia
Un moment important în dezvoltarea spiritului comun de unitate şi fraternitate europeană l-a reprezentat semnarea în data de 21 mai 2010 a unui Pact de Amiciţie ca angajament solemn de înfrăţire a celor două localităţi: Roman şi Grugliasco în vederea colaborării permanente pe plan social, cultural, ştiinţific, economic, turistic şi sportiv.
Astfel, în perioada 3–6 iunie 2011, la invitaţia primarului oraşului Grugliasco, dott. Marcello Mazzu, o delegaţie din Primaria Roman a fost prezentă la manifestările organizate cu ocazia zilelor oraşului Grugliasco "Pallio della Gru”.
Cu această ocazie au fost discutate şi dezbătute modurile de colaborare şi aprofundare a relaţiilor prevăzute în Pactul de Amiciţie încheiat între comunităţile noastre, un prim pas fiind realizat deja de către partea italiană prin includerea Romanului într-un Proiect cu finanţare europeană la care a fost invitată să participe o delegaţie din Roman care să cuprindă elevi din şcolile romaşcane cu vârste de 15 şi 18 ani şi un profesor coordonator. Această acţiune s-a numit ,"Meeting Eorolys 2001” şi a avut loc la Rivoli în perioada 1-9 iulie 2011. De asemenea, se are în vedere un proiect de colaborare cu şcoli profesionale cu profil mecanic şi stabilirea de contacte între şcolile noastre.
Oraşul Gedera - Israel
Cu prilejul Zilelor Municipiului Roman, ediţia a II-a, în cadrul manifestărilor incluse sub egida Ziua diplomaţiei romaşcane, Primăria Municipiului Roman a semnat un document de colaborare internaţională şi anume Pactul de Amiciţie între comunitatea romaşcană şi cea din Gedera, marcând un moment de istorie locală şi punând bazele unei viitoare colaborări pe teme economice, culturale, sportive şi turistice. Documentul semnat de cele două părţi deschide noi orizonturi în relaţiile de prietenie dintre comunitatea romaşcană şi cea evreiască, ambele coexistând odinioară în urbea muşatină şi contribuind la dezvoltarea economică a Romanului.
În data de 28 noiembrie 2012, Municipiul Roman a primit vizita unei delegații din orașul-frate israelian Gedera, oraș cu care Primăria municipiului Roman a semnat un document de colaborare internaţională şi anume Pactul de Amiciţie, în 17 mai 2011. Oficialitățile și cadrele didactice din Gedera precum și 32 de elevi de liceu israelieni s-au întâlnit, în sala de ședințe a Primăriei, cu tineri și cadre didactice din liceele romașcane. Această întâlnire reprezintă un prim efect al înfrățirii orașelor Roman și Gedera, iar o prietenie durabilă între cele două comunități poate fi asigurată prin intermediul tinerilor din ambele localități care doresc să colaboreze și să lege prietenii de durată. Cu ocazia acestei întâlniri, oficialitățile din Gedera și tinerii israelieni împreună cu cei romașcani au mers la Gara Roman, unde au depus o coroană de flori la monumentul dedicat eroinei Viorica Agarici, președintă a filialei din Roman a Crucii Roșii, cunoscută și iubită de poporul din Israel, care acum peste 70 de ani a oprit «trenul morții» în gara de la Roman. După depunerea coroanei de flori la monumentul dedicat Vioricăi Agarici, reprezentanții delegației din Gedera au continuat discuțiile privind viitoare parteneriate atât cu administrația locală, cât și cu profesorii din Roman.
Oraşul Edineţ - Republica Moldova
În data de 17 mai 2011, de Ziua diplomaţiei romaşcane, autorităţile publice locale din Roman au iniţiat semnarea unui parteneriat cu autorităţile locale din oraşul Edineţ, continuând şi extinzând parteneriatul din domeniul educaţional născut prin colaborarea dintre unităţi de învăţământ din Roman şi Edineţ. Totodată acest acord a iniţiat şi un parteneriat economic între cele două oraşe reprezentând un moment important în dezvoltarea unei strânse prietenii între comunităţile celor două localităţi.
Oraşul Kameneţ-Podilskiy - Ucraina
În data de 25 noiembrie 2011, Primăria Municipiului Roman a pus bazele unei colaborări între comunitatea romaşcană şi cea din oraşul Kameneţ-Podilskyi din regiunea Hmelniţkyi din Ucraina, prin semnarea unui Preambul Protocol Înţelegere de Cooperare între cele două localităţi. În spiritul acestui acord care cuprinde şi promovarea relaţiilor economice în avantaj reciproc, semnarea documentului a fost urmată de o întâlnire între oameni de afaceri din Roman şi delegaţia oficială din Ucraina care a inclus şi reprezentanţi ai mediului de afaceri ucrainean.
Oraşul Dilijan - Armenia
Cu ocazia celei de a treia ediţii a Zilelor Municipiului Roman, în data de 17 mai 2012, de Ziua diplomaţiei romaşcane, s-a semnat un Pact de amiciție care deschide o nouă pagină în istoria prieteniei milenare dintre poporul român şi cel armean şi prin care Municipiul Roman şi oraşul Dilijan din Armenia se angajează să colaboreze în domeniul cultural, științific, artistic și sportiv, să identifice programe de dezvoltare turistică, să organizeze manifestări care să evidențieze spiritul comun al celor două localități, să realizeze programe de colaborare între tineri și să promoveze relații economice reciproc avantajoase. Acest document semnat la Roman reprezintă primul act oficial din istoria celor două popoare, care deja erau înfrățite, dat fiind faptul că armenii locuiesc în România de sute de ani.
Oraşul Ștefan Vodă - Republica Moldova
În cadrul celei de a patra ediţii a Zilelor Municipiului Roman, în data de 17 mai 2013, de Ziua diplomaţiei romaşcane, s-a semnat Pactul de amiciție cu orașul Ștefan Vodă din Republica Moldova, un preambul protocol al unui Acord de Înțelegere de Cooperare între cele două localități în vederea colaborării permanente în domeniul cultural, artistic, sportiv, turistic precum și a realizării unor legături pe multiple planuri între locuitorii celor două orașe și a promovării unor relații economice reciproc avantajoase.
Activitati economice principale:
În ceea ce priveşte viaţa economică a Municipiului Roman, menţionăm principalele ramuri economice: metalurgia, construcţia de maşini, confecţii şi tricotaje, materiale de construcţii, mobilă, produse alimentare cu următoarele unităţi reprezentative:
ArcelorMittal Tubular Products Roman SA - cea mai mare fabrică de ţevi din oţel laminate la cald din România;
Agrana Roman - fabrică de zahăr - singura din zona Moldovei;
Cersanit România SA - fabrică de ceramică şi obiecte sanitare;
Elerom S.A. - producător de motoare, generatoare şi transformatoare electrice;
Umaro SA - fabrică de strunguri carusel, maşini prelucrat lemn;
Fabrică de polistiren pentru termoizolaţii Austrotherm - investiţie austriacă;
Somaco Grup Prefabricate Roman – cel mai mare producător de elemente prefabricate din beton din România;
Imrom SA - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice – construcţii;
Suinprod SA - Creşterea porcinelor;
Întreprinderi de confecţii: Caremil SRL, S.C. Odlo Romania S.R.L., Mega Fashion Com SRL., etc., majoritatea investitorilor fiind cetăţeni italieni;
Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal: Termoplast, Metropolis SRL;
Prelucrarea mobilei: Compil, Saratoga;
Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu: Occidental Construct S.R.L, S.C. Conbas S.R.L., Strud Construct S.R.L., etc.
Petrotub Izoterom SA - Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă;
Marsat SA - cultivarea plantelor, creşterea animalelor, fabricarea produselor pentru hrana animalelor, servicii conexe.
Activitatea financiar bancară se desfăşoară prin filiale sau sucursale ale Băncii Comerciale Române, BRD - Groupe Société Générale, Banca Transilvania, Volksbank, Citibank, Unicredit Ţiriac Bank, Alpha Bank, Raiffeisen, Banca Românească, Banca Carpatica, BancPost, Piraeus Bank.Există de asemenea filiale ale societăţilor de asigurare din ţară: Asirom, Astra, Ion Ţiriac, Ardaf.
Comerţul este reprezentat de societăţi comerciale româneşti şi internaţionale după cum urmează: hypermarket Kaufland, supermarket Plus, hypermarket Dedeman, Penny Market, etc.
Obiective turistice:
Principalele obiective turistice sunt lăcaşurile de cult realizate în perioada medievală, Catedrala arhiepiscopală "Cuvioasa Parascheva" fiind un obiectiv important al zonei. Acest aşezământ a fost înfiinţat în perioada 1408 - 1413, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun.
De asemenea, muzeele reprezintă o carte de vizită pentru Municipiul Roman care invită iubitorii de istorie, artă şi ştiinţele naturii să se delecteze cu piese de colecţie unice în ţară.
Parcul Municipal este, din punct de vedere al diversităţii speciilor dendrologice, unic în Europa. Din 1994, Parcul oraşului este declarat rezervaţie peisagistică ocrotită de lege, în parc fiind de asemenea amenajat un lac de agrement cu caracter unic în Moldova care include trei insule tematice pe care vizitatorii le pot viziona din ambarcaţiunile de agrement.
În apropierea Municipiului Roman (la circa 25 km) se găseşte Hanul Ancuţei, obiectiv deopotrivă turistic şi cultural.
Singurul element din Municipiul Roman cu statut de arie protejată este Stejarul Secular (Quercus Robur), care este declarat monument al naturii
Există un număr mare de monumente istorice şi de arhitectură, unele din ele datând din secolul al XV - lea: 
Biserica "Sfinţii Voievozi"(1595)
Biserica Armenească (1610)
Casa Vornicului Done (sec. XVIII), cumpărată mai apoi de familia Celibidache şi în care s-a născut marele dirijor român Sergiu Celibidache
În faţa Hotelului Roman, se află bustul cronicarului Miron Costin, chiar pe locul unde acesta a fost decapitat în anul 1691.
Activitatea culturală şi artistică are la dispoziţie o bază formată din Casa de Cultură cu săli de spectacole cu 600 de locuri, Biblioteca Municipală "George Radu Melidon" cu circa 160.000 de volume şi trei muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă şi Muzeul de Ştiinţe ale Naturii incluzând colecţii deosebite şi expoziţii ale unor artişti de valoare naţională şi internaţională.
În viaţa culturală romaşcană regăsim 12 asociaţii şi fundaţii culturale care menţin vie flacăra spirituală a oraşului: Fundaţia "Episcop Melchisedec", Asociaţia Culturală "George Radu Melidon", Societatea Culturală "Roman-Muşat", Societatea Culturală "Clepsidra”, Societatea Culturală "Roman 600", Asociaţia Ortodoxă Precista Mare, Fundaţia Umanitară "Pacea", Asociaţia Caritasul Antonian "Pâinea celor săraci", Asociaţia "Familia şi Viaţa", Asociaţia Publică Internaţională "Armata Maicii Domnului", Fundaţia "Leonard Murialdo" precum şi Asociaţia "Moldova 2007".
Activitatea editorială romaşcană este suţinută de cele 4 edituri: Muşatinia, Filocalia, Serafica şi Signum Company care editează periodice şi cărţi precum: "Cronica Romanului", "Studii franciscane", "Viaţa fraternă", "Melidonium", etc.
În Municipiul Roman sunt 15 lăcaşuri de cult ortodox şi 5 biserici de confesiune romano - catolică, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului ocupând un loc aparte în ansamblul patrimoniului istoric şi cultural-artistic românesc.
Evenimente locale:
Prima atestare documentară, prin Uricul din 30 martie 1392, a Romanului este celebrată în fiecare an în data de 30 martie
Zilele Municipiului Roman au fost stipulate prin Statutul Municipiului Roman în perioada 16 - 21 mai, prima ediţie desfăşurându-se în anul 2010.
"Bâlciul" (targ de tradiţie pentru Roman, cel mai cunoscut din Moldova) 27 iulie - 6 august
Alte târguri şi evenimente locale şi zonale
Zilele Toamnei (octombrie)
Carnavalul de Crăciun (decembrie)
Premii naţionale:
În anul 2009 activitatea primarului Municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu, a primit recunoaşterea presei judeţene - Ziarul Ceahlăul - care i-a acordat Premiul de Excelenţă "Omul anului în administraţia urbană" în judeţul Neamţ.
La 31 martie 2010, Primăria Municipiului Roman a primit Certificatul ISO 9001 din partea Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii (SRAC).
La 29 octombrie 2010, cu ocazia ediţiei a şasea a Galei Premiilor de Excelenţă în Administraţia Publică, primarul Municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu, a fost premiat în cadrul categoriei "Management modern în administraţie" cu distincţia de excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură efectuate într-o localitate din România.
Ediţia din 2011 a Galei "Administraţiei Locale la Înălţime", organizată sub egida Revistei Române de Administraţie Publică Locală a adus la Roman premiul pentru Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Nord-Est. Proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirii destinată "Căminului pentru bătrâni" în Municipiul Roman” a fost cel care a convins juriul Galei sa acorde primarului Laurenţiu Leoreanu premiul de "Cel mai bun primar de Municipiu, din Regiunea Nord Est, pentru anul 2011".
Cea de-a şaptea ediţie a Galei Premiilor de Excelenţă Administraţie.ro, un eveniment dedicat în exclusivitate administraţiei publice din România, specialiştilor, autorităţilor şi profesioniştilor din domeniu a adus un nou premiu de excelenţă administraţiei romaşcane.
Premiile acordate în cadrul Galei Premiilor de Excelenţă Administraţie.ro au răsplătit cele mai bune proiecte şi cele mai active persoane din administraţie. Laureaţii din anul 2011 ai Galei Premiilor de Excelenţă Administraţie.ro au fost stabiliţi în urma contabilizării voturilor acordate de utilizatorii site-ului www.administratie.ro.
La Gală au participat 160 de lideri ai instituţiilor administraţiei publice româneşti: primari, viceprimari, prefecţi, subprefecţi, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene, reprezentanţi ai Guvernului României şi instituţiilor guvernamentale, senatori, deputaţi şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale administraţiei publice din România.
Administrația locala romaşcană a fost premiată pentru al doilea an consecutiv la categoria "Premiul de Excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură”.
Primăria Municipiului Roman a fost distinsă pentru investiţiile din 2011 în infrastructură, utilizatorii site-ului www.administratie.ro apreciind proiectele ce au vizat dezvoltarea infrastructurii sociale şi urbane: Căminul de bătrâni "Casa bunicilor”, Centrul de zi pentru copii, Cantina socială şi Planul Integrat de Dezvoltare Urbană.
Pe 18 octombrie 2012 a avut loc la Poiana Brașov cel mai important eveniment al toamnei din administrația publică: cea de-a VIII-a ediție a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveniment organizat de Portalul naţional de Administraţie publică www.Administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii, alături de partenerii Camera Deputaţilor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Primăria Braşov.
În cadrul Galei au fost premiați cei mai merituoși reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, care s-au evidențiat în anul 2012 prin eforturile pentru dezvoltarea acestui sistem, iniţiative pozitive şi proiecte de anvergură. Au participat peste 130 de persoane, lideri din administrația publică centrală și locală, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.
Administrația publică romașcană a primit în cadrul acestei Gale a Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, Premiul de Excelență pentru Activitatea în Primării acordat Primăriei Roman pentru Proiectul micro-hidrocentralei pe râul Moldova, un proiect care, deși considerat de mulți la început de domeniul științifico-fantastic, în anul 2012 a prins contur, lucrările debutând în luna mai 2012 .
În data de 9 noiembrie 2012, Revista Română de Administrație Publică Locală a organizat, în cadrul celei de-a cincea ediții a Forumului Administrației Românești, Gala APL.H “Administrația publică locală la înălțime”, la care au fost premiați primarii cu rezultate deosebite. În cadrul acestui eveniment menit să evidențieze eforturile aleșilor locali și ale angajaților administrațiilor locale în vederea dezvoltării localităților, Primarul Municipiului Roman Laurențiu Dan Leoreanu a obținut, pentru a doua oară, premiul Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Nord-Est. În vederea desemnării câștigătorilor galei, a fost apreciată în mod deosebit orientarea spre dezvoltarea localității, deschiderea față de inovare și valorificarea potențialului de creștere a resurselor proprii de venituri ale administrației locale.
Șeful administrației publice romașcane este singurul ales local din România selectat pentru o bursă Erasmus for local and regional elected representatives (Erasmus pentru reprezentanții aleși de la nivel local și regional) pentru perioada 2012-2013.
În data de 16 februarie 2013, în cadrul unui eveniment special - Gala Premiilor RomTV - care promovează şi recompensează oamenii de valoare şi firmele de prestigiu din Municipiul Roman şi din judeţ, primarul Laurenţiu Dan Leoreanu a fost desemnat Primarul anului 2012 din judeţul Neamţ, în semn de recunoştinţă faţă de implicarea cu profesionalism de care a dat dovadă în activitatea pe care a desfăşurat-o.
În cadrul Galei “Oraşul reciclării” din data de 25 aprilie 2013, organizată de Eco-Rom Ambalaje, organizație ce implementează în România sistemul european de management integrat al deșeurilor de ambalaje "Punctul Verde", Municipiul Roman a primit Premiul de excelenţă la categoria “Linia Întâi” ca recunoaștere a eforturilor depuse timp de şase luni în colectarea selectivă a 133 de tone de deşeuri de ambalaje. În competiţia “Oraşul reciclării” au fost înscrise 20 de primării din toată ţara. Concursul s-a desfăşurat în perioada 1 septembrie 2012 - 28 februarie 2013 și a constat în colectarea selectivă a deşeurilor într-un mod cât mai eficient şi într-o cantitate cât mai mare.
În cadrul celei de-a doua ediții a Târgului Internațional de Investiții ”Împreună reconstruim România” desfășurat la București, în perioada 28 – 30 mai, care a găzduit reprezentanţi de frunte ai Executivului României, ambasadori, ataşaţi comerciali, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice de la Bucureşti, reprezentanţi ai camerelor de comerţ bilaterale, cele mai prestigioase companii private din întreaga lume precum și peste 900 de primari din Romania preocupați de dezvoltarea durabilă a comunităților pe care le reprezintă, Primăria municipiului Roman a primit premiul ”Împreună reconstruim România” conferit de Avangarde PR Agency cu ocazia Galei Premiilor Avangarde, fiind printre primele zece primării din țară care au fost premiate pentru modul în care au administrat și au dezvoltat localitățile precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea României.
Facilitati oferite investitorilor:
Accesibilitate - poziţie geostrategică favorabilă;
Condiţii naturale favorabile dezvoltării  economice;
​Situarea într-o zonă cu climă temperat continentală, fără extreme în ceea ce priveşte temperatura sau precipitaţiile;
Situarea pe magistrala feroviară principală Bucureşti-Adjud-Suceava;
Situarea de-a lungul drumului european E 85, ce determină accesibilitate rutieră din toate zonele ţării şi spre cele trei aeroporturi internaţionale Bacău, Iaşi şi Suceava;
Forţa de muncă înalt calificată, la preţuri competitive (cunoştinţe în domeniul limbilor străine, tehnologiei, IT, inginerie, etc);
Spor natural pozitiv;
Ponderea ridicată a populaţiei tinere;
Liceele, Şcolile tehnice şi Universităţile cu profil tehnic din Roman formează specialişti pentru industrie; 
Programe active pentru recalificarea şi reconversia forţei de muncă;
Disponibilitatea administraţiei publice locale de a se implica în organizarea laboratoarelor tehnice pentru calificare, recalificare şi formare de cadre tehnice în parteneriat cu operatorii din domeniu industrial;
Scutirea la impozitul pe clădiri şi impozit pe teren pentru investiţii mai mari de 500.000 Euro
Cooperarea dintre mediul de afaceri şi administraţia publică;
O bună reprezentare a băncilor existente în municipiu;
Existenta unor strategii proprii;
Programe finanţate cu fonduri europene şi guvernamentale în domeniul modernizării municipiului şi zonei Roman Metropolitan (infrastructură, mediu, social).
Posibilitatea dezvoltării schimburilor comerciale cu Ucraina şi Rusia datorită amplasării pe graniţa de est a Uniunii Europene;
Infrastructura industrială puternic dezvoltată la nivel naţional;
Posibilităţi de producere a tuturor formelor de energie;
Membru al Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale: OSCE, Consiliul Europei, Organizaţia Internaţionala a Francofoniei;
Tratate de comerţ liber cu ţările UE, EFTA, CEFTA;
Scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de proiecte investiţionale
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU STIMULAREA INVESŢITIILOR ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI ROMAN
Pot beneficia de facilitaţile prevăzute în schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiţii:
- sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoara activitatea în România;
- nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au nici o restricţie asupra activitaţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
- nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
- reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
- reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
- nu sunt “intreprinderi în dificultate” conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei nr. C 244/01.10.2004);
- nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei asfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.
Proiecte de investitii:
Reabilitare și modernizare cladire “CASA CELIBIDACHE” pentru înființarea muzeului memorial și a sălii pentru concerte de camer
Suprafață construită: 458mp
Suprafață desfășurată: 913.08mp
Suprafață utilă: 692.81mp
Reabilitare și modernizare clădire “CINEMA UNIREA” pentru înființarea unui COMPLEX MULTIMEDIA/ CINEMA/ INFORMARE/ DIVERTISMENT;
Suprafață construită: 843mp
Suprafață desfășurată: 946mp
Amenajarea și dotarea unui PARC DE DISTRACȚII PENTRU COPII, TINERET ȘI ZONA DE PICNIC; Zona ștrand municipal
Suprafață totală: 88,442mp
Modernizarea stadionului “Constantin Nehoiu” și integrarea acestuia în Complexul Sportiv Municipal
Suprafață totală: 28,984mp
Identificarea unei destinații funcționale pentru spațiul fostei centrale “STEA”
Suprafață construită: 356mp
Înființarea unui CENTRU SOCIAL, CULTURAL ȘI DE INGRIJIRI PALEATIVE în clădirea Spitalului Vechi;
Suprafață construită: 458mp
Suprafață desfășurată: 913,08mp
Suprafață utilă: 692,81mp
Îmbunătățirea și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și a blocurilor de locuințe;
Dotarea și modernizarea Spitalului Municipal de Urgență Roman

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu